اعلام نتایج پذیرش کارشناسی‌ارشد بدون آزمون در دانشگاه شریف

نتایج پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشکده‌های: مدیریت و اقتصاد، شیمی و مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی و علم مواد، مهندسی صنایع، مهندسی سیستم‌های انرژیی و گروه فلسفه علم

(نتایج سایر دانشکده‌ها اواخر فروردین‌ماه 1402 اعلام خواهد شد)

دریافت اسامی