اهدای نشان دانشگاه صنعتی شریف به یک خیر نیک اندیش

دکتر جلیلی با اهدای نشان دانشگاه صنعتی شریف از حامی مالی بازسازی مرکز مشاوره تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف؛ در نشستی که روز دوشنبه 16 مردادماه 1402 در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد، رئیس دانشگاه با اهدای نشان دانشگاه صنعتی شریف از  حمید مطهری حامی مالی بازسازی مرکز مشاوره تقدیر کرد.

بنا بر این گزارش؛ پس از بازدید آقایان حمید مطهری  و محسن میرزایی دو خیر و فعال اقتصادی از مرکز جدید مشاوره که با حمایت مالی ایشان بازسازی شده است، این دو خیر در جلسه هیئت مدیره بنیاد حامیان که در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد شرکت کردند. در این جلسه دکتر جلیلی، رئیس دانشگاه ضمن قدردانی از حمایت‌های آقای مطهری، درخصوص مشکلات دانشگاه و نیاز دانشگاه‌ها به حمایت فعالان اقتصادی، توضیحاتی ارائه کرد.

 پس از آن، دکتر مشایخی، رئیس هیئت مدیره بنیاد حامیان نیز درباره فعالیت‌های بنیاد حامیان دانشگاه شریف و لزوم حمایت از دانشگاه‌های خوب کشور سخن گفت.

در پایان جلسه، دکتر جلیلی با اهدای نشان دانشگاه صنعتی شریف، از آقای مطهری قدردانی کرد. همچنین لوح تقدیر رئیس دانشگاه و هیئت مدیره بنیاد حامیان به ایشان اهدا شد.