بازدید نمایندگان موسسه BRIN اندونزی از دانشگاه صنعتی شریف

نمایندگان مؤسسه BRIN کشور اندونزی با هدف گسترش همکاری‌های مشترک علمی و تحقیقاتی از دانشگاه صنعتی شریف بازدید کردند.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، روز شنبه 21 مرداد ماه 1402 نمایندگان موسسه BRIN اندونزی از دانشگاه صنعتی شریف بازدید کردند.  این تیم که متشکل از دکتر Ratno Nuryadi رئیس مؤسسه علوم نانو و مواد، دکتر Wahyu Bambang Widayatno رئیس مرکز تحقیقات مواد پیشرفته و دکتر Anggoro Tri Mursito رئیس مرکز تحقیقات فناوری معدن بودند، در ابتدا از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه بازدیدکرده و از نزدیک با دستاوردهای این مجموعه آشنا شدند. 
پس از بازدید جلسه‌ای با حضور دکتر  ایرجی‌زاد رئیس پژوهشکده جامع علوم و فناوری‌های همگرا، دکتر احدیان معاون پژوهشی و نیز جمعی از اعضای شورای این پژوهشکده برگزار شد که در این جلسه فرصت‌های موجود برای همکاری‌های آتی و روش‌های مختلف همکاری مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
در ادامه نمایندگان موسسه BRIN اندونزی از مجموعه آزمایشگاه‌های مرکز علوم و فناوری نانو بازدید و با زمینه‌های تحقیقاتی فعال در این مرکز آشنا شدند. سپس نشستی با حضور دکتر محمدپور مدیر مرکز علوم و فناوری نانو و استادان و محققان این مرکز برگزار شد. در این نشست در خصوص همکاری‌های مشترک علمی و تحقیقاتی، فرصت‌های مطالعاتی و برنامه‌های آتی مشترک دو کشور به بحث و گفتگو پرداخته شد و تبادل نظراتی صورت گرفت که براساس آن برنامه‌ریزی‌های اولیه در جهت شروع همکاری‌ها در حوزه علوم و فناوری نانو انجام شد.