پژوهشگر پسادکتری

پژوهشگر پسادكتري (postdoc) فردی با شرایط ذکر شده در این دستورالعمل می باشد که جهت گذراندن دوره پژوهشي به مدت 1 تا 3 سال (قابل تمدید تا 3 سال بیشتر با نظر مدیر برنامه پسادکتری) در يك گروه پژوهشي در دانشگاه اقدام می نماید. فعالیت پژوهشگر به طور مستقيم در ارتباط با استاد ميزبان و در جهت اهداف پژوهشي گروه وي تعريف مي شود و فقط در صورت تصويب دانشكده به صورت ارائه حداكثر3 واحد درسي در هر نيمسال با دانشكده همكاري مي كند. دوره پسادکتری یک دوره تحصیلی نیست .
شرايط اوليه شروع دوره: 

 • تمایل استاد ميزبان با راتبه علمی دانشياري يا استادي (در موارد استثنا استادیار فعال) به نظارت بر دوره پژوهشگر( امکان همکاری اساتید بازنشته به عنوان همکار طرح و به صورت مشترک با یکی از اساتید غیربازنشسته وجود خواهد داشت.)
 • توانایی استاد میزبان در تامین هزينه دوره پسادکتری از یکی از روش های کلی پسادکتری که در ادامه معرفی شده اند
 • عدم وجود بدهی باز پسادکتری در سوابق پژوهشگران پسادکتری تحت نظارت استاد میزبان برای استاد میزبان و پژوهشگر
 •  برخورداری پژوهشگر از حداقل 3 مقاله ISI در 5 سال اخیر
 • بالاتر از 2 بودن مجموع ضریب تاثیر (impact factor) مقالات چاپ شده ای که پژوهشگر در آنها نویسنده اول یا نویسنده دوم پس از استاد راهنمای دوره دکتری بوده است ( بسته به حوزه تخصصی افراد متغییر خواهد بود)
 • شاغل نبودن پژوهشگر در سازمان های خصوصی و یا دولتی در حین گذراندن دوره ی پسادکتری
 • داشتن کارت پایان خدمت ، معافیت و یا نامه داعا مبنی بر بلامانع بودن گذراندن دوره ی پسادکتری برای متقاضیان ذکور
 • نداشتن بیش از 40 سال سن جهت گذراندن دوره پسادکتری
انواع پسادکتری :
پسادکتری ساده، پسادکتری مستقل، پسادکتری غیرمقیم
پسادکتری ساده که به پسادکتری داخلی نیز شناخته می شود به پژوهشگرانی تلقی می گردد قرارداد پسادکتری ایشان از طریق معاونت اداری مالی دانشگاه منعقد می گردد.
پسادکتری مستقل به پژوهشگرانی گفته می شود که از طریق یکی از سازمان های خارج از دانشگاه (بنیاد ملی نخبگان، صندوق حمایت از پژوهشگران، فدراسیون سرآمدان علمی کشور) در دانشگاه مشغول به گذراندن دوره ی پسادکتری خود خواهند شد. قرارداد این افراد مستقیما با سازمان حامی منعقد می گردد.
پسادکتری غیرمقیم به پژوهشگرانی که از طریق مرکز تعاملات بین الملل علم و فناوری به دانشگاه معرفی می گردند گفته می شود. در این روش معاونت پژوهشی دانشگاه نسبت به عقد قرارداد بورس پسادکتری به عنوان پایگاه رابط برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور اقدام می نماید.

امكانات دیگر:
بيمه تكميلي پژوهشگران پسادکتری ساده: جهت انعقاد بيمه تكميلي پژوهشگران بايد به صورت شخصي به اداره رفاه دانشگاه مراجعه نمايند و هزینه این خدمات بر عهده پژوهشگر خواهد بود (پس از عقد قرارداد و دريافت حكم).
بيمه تكميلي پژوهشگران پسادکتری مستقل: با توجه به عقد قرارداد با سازمان حامی مشمول این امکانات نمی گردند. 
بيمه تكميلي پژوهشگران پسادکتری غیرمقیم: پس از عقد قرارداد بورس پسادکتری با معاونت پژوهشی نسبت به ارسال فایل اکسل مربوطه به ایمیل postdoc@sharif.edu نمایند و پیگیری های بعدی را از مرکز تعاملات بین الملل علم و فناوری انجام دهند.
خوابگاه: دانشگاه سهميه محدودي خوابگاه جهت واگذاري به پژوهشگران پسادكتري در اختيار دارد كه بر اساس اولويت و وجود ظرفیت در اختيار ایشان قرار مي دهد. احتمال واگذاري براي خوابگاه مجردي بيشتر است. جهت تسريع پژوهشگران شخصاً پيگيري نمايند.
پست الكترونيكي و شناسه شریف: پژوهشگران محترم با مراجعه به سایت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات شریف به آدرس https://ictc.sharif.edu/ بخش خدمات نسبت به درخواست ایمیل و شناسه شریف اقدام نمایند.
 تردد خودرو به دانشگاه: ورود خودرو از بهمن ماه سال 1400 به دانشگاه ممنوع گردیده است مگر در شرایط خاص که با ارائه مستندات پزشکی و درخواست کتبی به صورت استثنا از طرف حراست دانشگاه میسر خواهد بود.
استفاده از پارکینگ دانشگاه: پژوهشگران پسادکتری داخلی با توجه به عقد قرارداد با معاونت اداری و مالی دانشگاه می توانند از تسهیلات با تخفیف پارکینگ شریف واقع در میدان تیموری استفاده نمایند. پژوهشگران مستقل و غیرمقیم نیز با ارائه درخواست به معاونت اداری مالی و با ارائه ضمانت بازپرداخت هزینه های پارکینگ به آن معاونت می توانند درخواست استفاده از پارکینگ را ارسال نمایند.
عضویت کتابخانه: دفتر امور پژوهشی معاونت پژوهش و فناوری با تقاضای پژوهشگر نامه ای خطاب به کتابخانه مرکزی تهیه می نماید که پژوهشگر بر اساس آن می تواند عضو کتابخانه شود. مدت زمان عضویت معادل زمان قرارداد است.
خدمت سربازی: دانشگاه در قبال مشکل سربازی متقاضیان مسئولیتی ندارد و جهت انجام دوره ی پسادکتری پژوهشگران متقاضان می باست کارت پایان خدمت، معافیت و یا نامه دانشگاه عالی دفاع (داعا) مبنی بر بلامانع بودن همکاری به عنوان پژوهشگر پسادکتری را به همراه داشته باشند.         
تمديد دوره: قرارداد هاي پسادكتري براي مدت محدود بسته مي شوند و در صورت موافقت استاد ميزبان/ سازمان حامی تمديد مي شوند. در اين رابطه لازم است پژوهشگران يك ماه و نيم قبل از پايان قرارداد با ارائه فیش های تسویه دوره ی قبل، گزارش سالانه و فرم شماره 3 نسبت به تمديد اقدام نمايند تا اخلالي در روند پرداخت حقوق ايجاد نشود.
نظارت بر عملكرد: معاونت پژوهش و فناوری در ابتدای ورود پژوهشگران ارزیابی اولیه ای از سطح علمی پژوهشگران انجام می دهد. در ادامه دوره پژوهشگران می بایست گزارش های پیشرفت دوره ی خود را به صورت 2 ماهه ارائه نمایند. همچنین تایید کارکرد ماهانه پژوهشگران پسادکتری از طریق ارسال فرم ارزیابی توسط سامانه اینترنتی طراحی شده صورت می گیرد.  
 


روش های کلی پسادکتری:
8 روش کلی برای گذراندن دوره ی پسادکتری در دانشگاه شریف وجود دارد که به شرح زیر می باشد:
 1. مرکز تعلاملات بین الملل علم و فناوری
 2. بنیاد ملی نخبگان
جایزه شهید چمران
جایزه علامه طباطبایی
 1. فدراسیون سرآمدان علمی کشور
 2. صندوق حمایت از پژوهشگران کشور
 3. قرارداد ارتباط با صنعت استاد میزبان
 4. منابع شخصی استاد میزبان
 5. بورس پسادکتری از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه
 6. سایر موارد
مدارک مورد نیاز :
 • دو نسخه اصل فرم مشخصات پژوهشگر (فرم شماره 1) که توسط متقاضي تکميل شده و عکس بر روي آن الصاق شده باشد.  
 • فرم تقاضاي استخدام كه به امضاء استاد ميزبان و رئيس دانشكده/مركز رسيده است  (فرم شماره 2( و فرم شماره 5 ( برای متقاضیان ارتباط با صنعت)
 •  رزومه كامل (شامل سابقه آموزشي و فعالیت های پژوهشی) به همراه کپی مقالات ISI چاپ شده(با قید ضریب تأثیر مقاله(
 •  پيشنهاد طرح پژوهشي دوره پسا دكتري (در دوصفحه(
 •   توصیه نامه از استاد راهنمای دوره دکتری        
 •   اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه متقاضی   
 • اصل و تصوير برگ پايان خدمت يا معافيت
 • 2  قطعه عکس 4×3 جديد (رنگي و تمام رخ با زمينه سفيد)
 • اصل و تصوير مدرک دکتری ( یا مدرک موقت(    
 • اصل و تصوير کارت ملي           

خاتمه دوره و دريافت گواهي:  پس از پايان دوره پژوهشگر با ارائه فرم شماره 4 به معاونت پژوهشي مي تواند تقاضاي گواهي دوره پسادكتري از معاونت پژوهشي نمايد. اين فرم بايد به امضاي استاد ميزبان نيز برسد و مراحل تسويه حساب قبلاً صورت گرفته باشد. اين گواهي به منزله يك مدرك تحصيلي نمي باشد.