پژوهشگر پسادکتری

پژوهشگر پسادكتري (postdoc) جهت كار پژوهشي به مدت 1 تا 3 سال در يك گروه پژوهشي در دانشگاه استخدام مي شود. كار پژوهشگر به طور مستقيم در ارتباط با استاد ميزبان و در جهت اهداف پژوهشي گروه وي تعريف مي شود و فقط در صورت تصويب دانشكده به صورت ارائه حداكثر3 واحد درسي در هر نيمسال با دانشكده همكاري مي كند. دوره پسادکتری یک دوره تحصیلی نیست و نباید تحت عناوینی مثل فوق دکترا و مانند آن تعبیر شود.
شرايط اوليه استخدام: شرط اوليه براي استخدام پژوهشگر پسادكتري اين است كه استاد ميزبان (كه در مرتبه دانشياري يا استادي است) بتواند هزينه استخدام را تأمين نمايد. تأمين مالي ممكن است از طريق قرارداد هاي ارتباط با صنعت، از منابع شخصي، حمایت بنیاد نخبگان، فدراسیون سرآمدان علمی کشور، صندوق حمایت از پژوهشگران کشور یا حتی از منابع معاونت پژوهشي (به آیین نامه حمایت از پسادکتری مراجعه شود) باشد. سیاست دانشگاه تشویق اساتید در به کار گیری پژوهشگران پسادکتری است و تلاش می کند به هر شکل ممکن در امور مالی و اداری تسهیلات ایجاد نماید. حقوق پژوهشگر به صورت توافقي بين پژوهشگر و استاد ميزبان مشخص مي شود، اما نباید از مقدار عرف خیلی کمتر باشد. در سال 1397 عرف دانشگاه جهت حقوق پژوهشگران یک میلیون و هفتصد هزار تومان می باشد. حقوق پژوهشگر به صورت یک قرارداد پایه از طریق معاونت اداری مالی (با مبلغ 1 میلیون و 150 هزار تومان در ماه) و یک قرارداد پژوهشی با معاونت پژوهش و فناوری با مبلغ توافقی با استاد پرداخت می‌گردد. حقوق پژوهشگران توسط دانشگاه پرداخت می گردد و استاد ميزبان باید در سررسید هایی با دانشگاه تسویه نماید. اساتید می توانند یک قرارداد فعال را به دانشگاه معرفی کنند (فرم شماره 5) و تقاضای برداشت از این قرارداد را نمایند. دانشگاه در مورد اینکه در چه زمانی از قرارداد برداشت شود منعطف است. علاوه بر میزان اسمی حقوق، استاد میزبان باید هزینه ای حدود 300-400 هزار تومان در ماه را نیز بابت بیمه پژوهشگر به دانشگاه برگرداند. به این مبلغ ممکن است هزینه های عیدی و سنوات و مانند آن هم اضافه شود. دانشگاه در انتهای دوره اطلاعات دقیق هزینه ها را در اختیار استاد میزبان قرار خواهد داد. به این ترتیب برای حقوق یک میلیون و هفتصد هزار تومان در ماه، استاد میزبان محترم باید حداقل هزینه ای حدود دو میلیون تومان در نظر بگیرد. استخدام توسط دانشگاه انجام مي شود و حقوق را دانشگاه به صورت علی الحساب پرداخت می کند. اساتيد ميزبان با امضاء فرم تقاضای استخدام متعهد می شوند که هزینه استخدامی را در سر رسید هایی به دانشگاه برگردانند. مناسب است اساتيد ميزبان قبل از استخدام پژوهشگر مشخص كنند كه با بودجه اي كه در اختيار دارند دقيقا چند ماه مي توانند پژوهشگر را استخدام نمايند.
انتخاب پژوهشگر: استاد ميزبان پس از اطمينان از توانايي تأمين مالي مي تواند از طريق آگهي در سايت دانشگاه و يا هر مكانيسم ديگر موضوع استخدام را اعلان عمومي كرده و از بين متقاضيان فرد مورد نظر را انتخاب نمايد. بهتر است در اين مورد قبلا با رئيس دانشكده در زمينه محل كار پژوهشگر هماهنگي شود تا بعدا مشكلي ايجاد نشود. اساتيد ميزبان مناسب است كه در انتخاب اوليه پژوهشگران دقت كنند زيرا قادر نخواهند بود كه زودتر از 3 ماه پس از عقد قرارداد آن را يك طرفه لغو كنند.
 
ارائه مدارك: پژوهشگر انتخاب شده بايد مدارك زير را آماده كرده و از طريق استاد ميزبان به معاونت پژوهشي ارائه نمايد. قبلاً فرم شماره 2 بايد توسط رئيس دانشكده مربوطه امضاء شود. مدارك مورد نياز به شرح زير است:
1-  دو نسخه اصل فرم مشخصات پژوهشگر (فرم شماره 1) که توسط متقاضي تکميل شده و عکس بر روي آن الصاق شده باشد.
2-  فرم تقاضاي استخدام كه به امضاء استاد ميزبان و رئيس دانشكده/مركز رسيده است  (فرم شماره 2)
 

3-  رزومه كامل (شامل سابقه آموزشي و فعالیت های پژوهشی) به همراه کپی مقالات ISI چاپ شده(با قید ضریب تأثیر مقاله)
 
 

4-  پيشنهاد طرح پژوهشي دوره پسا دكتري (در دوصفحه)

5-  توصیه نامه از استاد راهنمای دوره دکتری
6-  اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه متقاضی
7-  اصل و تصوير برگ پايان خدمت يا معافيت
8-  3 قطعه عکس 4×3 جديد (رنگي و تمام رخ با زمينه سفيد)
9-  اصل و تصوير مدرک دکتری ( یا مدرک موقت)
10-اصل و تصوير کارت ملي
قرارداد و بيمه: در صورت كامل بودن مدارك و شفاف بودن مسائل مربوط به تأمين مالي و پس از ارزیابی اولیه علمی (به بخش «نظارت بر عملکرد» در این صفحه رجوع شود)، معاونت پژوهشي مدارك را جهت عقد قرارداد به معاونت مالي-اداري ارسال مي نمايد. معاون مالي- اداري دانشگاه با استناد به تأييد معاونت پژوهشي مدارك را جهت استخدام به رئيس امور اداري و سپس كارگزيني ارجاع مي نمايد. كارگزيني با پژوهشگر جهت ملزومات بعدي تماس تلفني خواهد گرفت. پژوهشگران مي توانند در اين مرحله، قبل از برقراري حقوق، تقاضاي علي الحساب نمايند (از معاونت مالي-اداري). واريز حقوق ماهانه به حساب بانک ملت كه پژوهشگران باز مي نمايند صورت خواهد گرفت. پس از امضاي قرارداد و طي مراحل اداري، پژوهشگر به عنوان يك عضو پژوهشي قراردادي دانشگاه كارت پرسنلي دريافت مي كند و مشمول بيمه مي شود.
امكانات دیگر:
·         بيمه تكميلي: جهت بيمه تكميلي پژوهشگران بايد به صورت شخصي به اداره رفاه دانشگاه مراجعه نمايند (پس از عقد قرارداد و دريافت حكم).
·         خوابگاه: دانشگاه سهميه محدودي خوابگاه جهت واگذاري به پژوهشگران پسادكتري در اختيار دارد كه بر اساس اولويت و صف در اختيار قرار مي دهد. احتمال واگذاري براي خوابگاه مجردي بيشتر است. جهت تسريع پژوهشگران شخصاً پي گيري نمايند.
·         پست الكترونيكي: پژوهشگران بايد از طريق رئيس دانشكده تقاضاي پست الكترونيكي نمايند.
·         تردد خودرو به دانشگاه: ورود خودرو به دانشگاه توسط كارت هوشمند پرسنلي كه از طرف معاونت مالي-اداري صادر مي شود ممكن خواهد بود. جهت دريافت برچسب خودرو پژوهشگران بايد به امور كاركنان دانشگاه مراجعه نمايند و مدارك لازم را ارائه نمايند.
·         عضویت کتابخانه: دفتر امور پژوهشی معاونت پژوهش و فناوری با تقاضای پژوهشگر نامه ای خطاب به کتابخانه مرکزی تهیه می نماید که پژوهشگر بر اساس آن می تواند عضو کتابخانه شود. مدت زمان عضویت معادل زمان قرارداد است.
·         سربازی: دانشگاه در قبال مشکل سربازی متقاضیان مسئولیتی ندارد اما امکان استخدام پسادکتری با راهکار امریه وجود دارد. متقاضیان با معاونت پژوهشی مشورت نمایند.
تمديد دوره: قرارداد هاي پسادكتري براي مدت محدود بسته مي شوند و در صورت موافقت استاد ميزبان تمديد مي شوند. در اين رابطه لازم است پژوهشگران يك ماه و نيم قبل از پايان قرارداد با ارائه فیش های تسویه دوره ی قبل، گزارش سالانه و فرم شماره 3 نسبت به تمديد اقدام نمايند تا اخلالي در روند پرداخت حقوق ايجاد نشود.
نظارت بر عملكرد: معاونت پژوهش و فناوری در ابتدای ورود پژوهشگران ارزیابی اولیه ای از سطح علمی پژوهشگران انجام می دهد. این ارزیابی بر اساس جمع ضریب تاثیر (impact factor) مقالات چاپ شده ای است که پژوهشگر در آنها نویسنده اول است (یا نویسنده دوم پس از استاد راهنمای دوره دکتری). مجموع ضریب تاثیر این مقالات از 2 نباید کمتر باشد. در طول دوره پسادکتری اساتید میزبان باید به صورت ماهانه عملکرد پژوهشگر را تایید نمایند تا پرداخت حقوق پژوهشگران توسط دانشگاه صورت گیرد. این کار توسط سامانه اینترنتی طراحی شده صورت می گیرد. 
 
 
خاتمه دوره و دريافت گواهي:  پس از پايان دوره پژوهشگر با ارائه فرم شماره 4 به معاونت پژوهشي مي تواند تقاضاي گواهي دوره پسادكتري از معاونت پژوهشي نمايد. اين فرم بايد به امضاي استاد ميزبان نيز برسد و مراحل تسويه حساب قبلاً صورت گرفته باشد. اين گواهي به منزله يك مدرك تحصيلي نمي باشد.